Behandlingar


HELHETSHEALING

Helhetshealing är en friskvårdsbehandling som ser till hela människan, både kropp och själ. Det är en behandlingsform som verkligen går på djupet.

Blockeringar sätter sig i våra kroppar och stoppar vårt naturliga energiflöde. I en behandling kan jag se dessa blockeringar, oftast också var de kommer ifrån och varför de är kvar. När jag kan se en blockering kan jag ta bort den. När blockeringarna är borta får klienten ett bättre energiflöde och ökat välmående. Behandlingen fungerar på så väl fysiska som känslomässiga besvär. Varje behandling börjar med samtal och rådgivning. En behandling tar mellan 1-1,5 timme.

Healing ska aldrig ersätta läkarbesök. Det går dock bra att kombinera.

Pris: 600 kr för 1 timme
700 kr för 1,5 timme
Ålderspris, 8-16 år: 500 kr, från 65 år: 500 kr

DISTANSBEHANDLING

En behandling kan även utföras på distans. Skillnaden är att du istället för att komma till mig lägger dig bekvämt där hemma när det är dags för healingen. Vi har kontakt per telefon före och efter behandlingen. En distansbehandling utförs endast under förutsättning att du varit hos mig på en behandling tidigare.

Pris: 500 kr


DJURKOMMUNIKATION OCH DJURHEALING

Många djur kan bli hjälpta till ett bättre mående genom att kombinera djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående. Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation. Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa frågor både till mig och till ditt djur.

Tänk på att min behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, däremot går det väldigt bra att kombinera.

Pris: 600 kr för 1 timme, eventuell körersättning tillkommer

 


KANALISERING

Att få kontakt med andra sidan kan vara en stor hjälp. I kanalisering tar jag kontakt med dina guider och vägledare och du får svar på de frågor och funderingar du har utifrån ett högre perspektiv.

Pris: 600 kr

 

 

 


REGRESSION

I en regression hjälper jag klienten att gå tillbaka till händelser som klientens själ vill visa, det kan vara från barndomen eller från tidigare liv. Jag utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när jag tror att klientens mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på något annat sätt. Jag arbetar inte med hypnos. En regression tar mellan 1-3 timmar.

Pris: 1000 kr